Krajowy Zjazd Delegatów

30 listopada w siedzibie Polskiego Związku Badmintona odbył się Krajowy Zjazd Delegatów, w trakcie którego przedstawione zostały: sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, sprawozdanie działalności zarządu za okres od 1 września 2018 - 30 listopada 2019 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Jednogłośnie przyjęto również sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Comments are closed.