POLISH OPEN: Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych!

Już pod koniec marca startujemy z Polish Open Kraków 2020, a już teraz mamy dla Was specjalny konkurs "Badminton i MY"! Zabawa skierowana jest do uczniów szkół podstawowych - do wygrania atrakcyjne nagrody! Na wszystkie prace czekamy do 15 marca 2020 - zaprezentujemy je w trakcie finałów Turnieju.

DLA KOGO?

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV – VIII

TEMATYKA KONKURSU

Tematem prac jest badminton jako dyscyplina sportu, albo rozrywka wśród przyjaciół, dla rodziny. Badminton jest tutaj jedynym tematem i jedynym ograniczeniem.

FORMA

Prace mogą być wykonane dowolną techniką, np: rysunek, grafika, akwarela, tempera, kolaż, wydzieranka, wycinanka. Dozwolone są również prace przestrzenne (masa papierowa, rzeźba)

Osobną kategorią dla dzieci z klas IV – VIII jest praca fotograficzna.

WAŻNE INFORMACJE

  • Prace plastyczne nie mogą być większe niż format A3 (29,7 x 42,0 cm.)
  • Prace przestrzenne nie powinny być większe niż 30 x 30 x 30 cm.
  • Prace fotograficzne nie powinny być większe niż format A4 (21,0 x 29,7 cm.)
  • Lub też w formacie cyfrowym nie większe niż 1920 x 1080 pikseli (szczegóły w regulaminie)
  • Prace powinny być zakodowane i przesłane w zbiorczej kopercie z listą do odkodowania na adres: Polski Związek Badmintona, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, z dopiskiem: KONKURS.

TERMIN

Termin nadsyłania prac: 15 marca 2020 (decyduje data stempla pocztowego)

NAGRODY

Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody rzeczowe! Wszystkie nagrodzone prace będą wystawione w trakcie trwania turnieju Polish Open Kraków 2020 w Hali KS Hutnik w Krakowie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w trakcie finałów turnieju tj. 29 marca 2020. Wszyscy, którzy wezmą udział w konkursie, otrzymają bezpłatne zaproszenia wraz z rodzicami i opiekunami prac (nauczycielami) na zawody.

Comments are closed.