PZBad ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego

Polski Związek Badmintona ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Dyrektora Sportowego. Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji (CV) oraz wymaganej dokumentacji bezpośrednio do biura PZBad lub za pośrednictwem poczty. Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZBad w dniu 16 stycznia 2020. 

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Posiadanie uprawnień do prowadzenia szkolenia w dyscyplinie sportu badminton, nie mniej niż trener II klasy
  • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkolenia w dyscyplinie sportu badminton
  • Przedłożenie zobowiązania do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Przedłożenie rocznego i wieloletniego programu szkolenia PZBad
  • Znajomość przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej (preferowany j. Angielski)
  • Zaświadczenie o niekaralności

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji (CV) oraz wymaganej dokumentacji (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego PZBad”) bezpośrednio do biura PZBad lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) i poczty mailowej: sekretariat@pzbad.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2020.

Adres:

Polski Związek Badmintona

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

Procedura i przebieg konkursu:

Zarząd PZBad przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

Komisja Konkursowe powołana przez Zarząd PZBad w przypadku braku odpowiednich kandydatów może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu.

Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZBad w dniu 16.01.2020.

Comments are closed.