KURS DOSZKOLENIOWY DLA SĘDZIÓW BIAŁYSTOK 12-15 grudnia 2019

Polski Związek Badmintona zaprasza na kurs doszkoleniowy dla sędziów z licencją „Z” .

Kurs odbędzie się podczas Drużynowych Klubowych Mistrzostw Polski w Białymstoku w terminie 12-15 grudnia.

Na kursie będzie można podwyższyć swoje kwalifikacje , zdać egzamin i uzyskać licencję sędziego prowadzącego krajowego ( Pk).

Ramowy program kursu :

Przyjazd 12 grudnia- czwartek przed godziną 17.00

17.00 - rozpoczęcie zajęć teoretycznych,

18.00 - egzamin pisemny,

Kolacja po skończonym egzaminie pisemnym,

Po kolacji ciąg dalszy zajęć teoretycznych,

21.00 – odprawa z sędzią głównym dla sędziów prowadzących.

Piątek i sobota (13-14 grudnia) :

Sędziowanie na turnieju i ocena praktycznych umiejętności uczestników egzaminu.

Niedziela (15 grudnia)

Dokończenie turnieju oraz dalsza ocena uczestników egzaminu,

Po zakończonym turnieju podsumowanie egzaminu, przedstawienie wyników z części teoretycznej oraz praktycznej i informacja o rezultacie całego egzaminu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię i nazwisko,

Numer i rodzaj posiadanych uprawnień (nr i rodzaj rejestracji),

Wykaz turniejów z ostatnich 2 lat (nazwa, data, miejsce – tylko turnieje jako sędzia prowadzący)."

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres : sedziowie@pzbad.pl do dnia 10 listopada .

W temacie proszę umieścić :

„ KURS DOSZKOLENIOWY DLA SĘDZIÓW BIAŁYSTOK 12-15 grudnia 2019”

Comments are closed.