Sprawozdanie finansowe PZBAD za 2018 r.

Zarząd Polskiego Związku Badmintona przedstawia opinię Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2018 rok. 

Sprawozdanie finansowe

Comments are closed.