Rada Trenerów

RADA TRENERÓW


Jacek Hankiewicz - Przewodniczący

Dorota Danielak


Wojciech Palikij


Paweł Lenkiewicz


Krzysztof Maślanka