Aktualności

PROPOZYCJE NOWEGO STATUTU, REGULAMINU KOMISJI DYSCYPLINARNO-ARBITRAŻOWEJ ORAZ REGULAMINU ZMIANY BARW KLUBOWYCH

W związku z koniecznością dostosowania treści Statutu do wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz wobec konieczności uaktualnienia treści Regulaminu Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej zamieszczamy projekty nowego Statutu oraz Regulaminu Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej. Ponadto zamieszczamy projekt Regulaminu Zmiany Barw Klubowych do uchwalenia przez Zjazd.

Mając na uwadze powyższe, zamieszczamy uaktualniony porządek obrad wraz z Regulaminem Obrad.

Regulamin Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej PZBad

Porządek obrad

Nowy statut

Regulamin obrad

Regulamin Zmiany Barw Klubowych PZBad