Dokumenty

BUDŻET

Plik zawiera budżet z lutego 2020 roku. Aktualizacja budżetu nastąpi w momencie, gdy określona będzie już data zakończenia pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Wówczas PZBad dokona aktualizacji budżetu w oparciu o wznowione imprezy sportowe.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Zakładka zawiera sprawozdania finansowe Polskiego Związku Badmintona. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie krajowa federacja ma obowiązek publikować wszystkie dokumenty związane z działalnością PZBad.

Regulaminy

Ogłoszenia i przetargi