Polski Związek Badmintona ogłasza nabór wniosków o otworzenie Ośrodków Szkolnych Badmintona na rok 2024.

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodych zawodników.

Szkoleniem w OSBad mogą być objęci uczniowie szkoły podstawowej w klasach IV-VIII, którzy posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania badmintona.

Jednostka samorządu terytorialnego nieodpłatnie użycza obiekty sportowe zgodnie z harmonogramem oraz w ustalonym wymiarze, a Polski Związek Badmintona pokrywa koszty trenerów zatrudnionych w OSBad. Związek zabezpiecza również zakup lotek niezbędnych do przeprowadzenia treningu.

Wszystkie Ośrodki Szkolne Badmintona prowadzą szkolenie sportowe według jednolitego programu opracowanego przez Polski Związek Badmintona.

Chcemy zapewnić wysoki poziom szkolenia w Ośrodkach, dlatego dla trenerów organizowane są konferencje szkoleniowe podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Cztery razy w roku organizowane są kilkudniowe konsultacje szkoleniowe dla wyróżniających się zawodników ze wszystkich OSBad.

Wnioskujący o utworzenie Ośrodka Szkolnego Badmintona proszeni są o przesłanie wypełnionego formularza (formularz poniżej) do biura PZBad na adres:

Polski Związek Badmintona, ul. Zgrupowania AK “Kampinos” 2, 01-943 Warszawa oraz skan na adres e-mail: a.wisniewski@pzbad.pl.

Termin składania wniosków do 22.11.2023 r.

Wszelkie zapytania oraz wątpliwości należy kierować do koordynatorów projektu:

1. Wojciech Szkudlarczyk – w.szkudlarczyk@pzbad.pl

2. Łukasz Moreń – l.moren@pzbad.pl

Formularz do wypełnienia: