Młodzieżowe Ośrodki Badmintona (MOB)

ROK 2023 – V EDYCJA

KOMUNIKAT NR 1

Polski Związek Badmintona ogłasza nabór do Młodzieżowych Ośrodków Badmintona (MOB) 2023 LINK

 

KOMUNIKAT NR 2

PROJEKT MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW BADMINTONA

Programem jest objętych 16 województw, w których łącznie powstało 119 ośrodków. W realizacji programu udział bierze 119 grup po 12 dzieci, które spełniły kryteria wiekowe tj. dzieci szkół podstawowych.

Głównymi celami programu są:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ,
 • stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji poszczególnych sportów,
 • stworzenie warunków sprzyjających przeciwdziałaniu agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
 • stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania potencjału szkoleniowo-organizacyjnego polskich związków sportowych,
 • stworzenie warunków do identyfikacji talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży.

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI BADMINTONA

Zajęcia z badmintona prowadzone są w grupach. Program obejmuje od 2 do 4,5 godziny zajęć tygodniowo  przez okres miesiąca dla jednej grupy uczestników. Dzięki takiej strukturze zajęć zapewniony jest systematyczny trening badmintona.

Wielkość grup MOB podzielona jest w zależności od liczby godzin prowadzonych zajęć dla poszczególnej grupy. Program zakłada 2 warianty:

MOB duży: 18 h miesięcznie – zajęcia odbywają się w 1,5 h blokach 3 razy w tygodniu w okresie kwiecień-czerwiec i wrzesień-listopad

MOB mały: 8 h miesięcznie – zajęcia odbywają się w 1 h blokach  2 razy w tygodniu w okresie kwiecień-czerwiec i wrzesień-listopad

Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Badmintona w oparciu o program ramowy.  W ramach programu każda grupa dzieci zostanie poddana testom sprawnościowym. Wyniki będą stanowić podstawę do dalszej realizacji Programu oraz zostaną wprowadzone do systemu Sportowe Talenty przez osoby prowadzące zajęcia.

Załącznik nr 11 harmonogram zajęć do wniosku 10.11.2023

PIKNIKI W RAMACH MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW BADMINTONA

W ramach programu zorganizowanych zostało 150 pikników badmintonowych związanych z upowszechnianiem dyscypliny wśród rodzin, dzieci i młodzieży w całej Polsce. Organizacja cyklu 150 pikników ma na celu upowszednianie zdrowego i aktywnego stylu życia, zapobieganie otyłości wśród uczestników, zapobieganie patologiom społecznym, tworzenie warunków do uprawnia sportu i aktywności fizycznej w mikrospołecznościach i promocję dyscypliny. Format pikniku jest połączeniem nauki gry w badmintona na hali oraz świeżym powietrzu, gier i zabaw połączonych z rywalizacją sportową. Pikniki realizowane podczas wydarzeń społecznych, kulturalnych tj. dożynki, festyny, dni danego miasta lub samodzielnej organizacji wydarzenia.

Lista Pikników MOB 2023 – PZBad

EVENTY W RAMACH MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW BADMINTONA

w ramach programu zostanie zorganizowanych 9 trzydniowych eventów badmintonowych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych sportowo, wyróżniających się wśróduczestników zajęć w ramach MOB. Organizacja eventów ma na celu: upowszechnianie współzawodnictwa sportowego; aktywizację sportową uczestników; promocję zdrowego stylu życia; zapobieganie otyłości wśród uczestników; rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej.

Lp.MiejscowośćAdresCzas trwania
1SuchedniówUl. Sportowa 5, 26-13001-03.05.23
2TyczynKielnarowa 386A, 36-02003-05.07.23
3JózefosławCentrum Sportów i Zdrowia Lavo, ul. Geodetów 23E, 05-50014-16.07.23
4JózefosławCentrum Sportów i Zdrowia Lavo, ul. Geodetów 23E, 05-50004-06.08.23
5JózefosławCentrum Sportów i Zdrowia Lavo, ul. Geodetów 23E, 05-50025-27.08.23
6TyczynKielnarowa 386A, 36-02026-28.06.23
7Białystokul. Pietrasze 29, 15-13115-17.09.23
8Białystokul. Pietrasze 29, 15-13122-24.09.23
9Białystokul. Pietrasze 29, 15-13113-15.10.23

 

SZKOLENIA W RAMACH MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW BADMINTONA

W ramach projektu zorganizowane będzie szkolenie stacjonarne i 20 szkoleń stażowych.

Szkolenie stacjonarne obędzie się w Hali Stulecia ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław i będzie prowadzone przez Trenerów Kadry Narodowej lub trenerów zaproszonych zza granicy/z kraju.

Szkolenia stażowe odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Badmintona, ul. Geodetów 23E, 05-500 Józefosław i będą prowadzone przez Trenerów Kadry Narodowej. Dla uczestników, którzy będą brać udział w szkoleniach, spotkanie te będzie doskonałą okazją, aby zweryfikować swoją dotychczasową wiedzę z zakresu teorii gry w badmintona, ale także podszkolić swoją technikę i umiejętności.

Założenia szkolenia to:

 • ujednolicić sposób treningu w różnych grupach wiekowych zawodników
 • wypracowanie i ujednolicenie systemu kontynuacji szkolenia w klubach, ośrodkach i Centralnym Ośrodku Szkolenia Kadry Narodowej
 • określenie priorytetów szkoleniowych
 • ujednolicenie metodologii szkoleń taktycznych, fizycznych

PROGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGO MOB, WROCŁAW 20-21.06.2023

20.06.2023 r.

 1. godz. 09:00-10:00 – szkolenie pt. „Siła i moc mięśniowa cz.1” poprowadzi Amit Batra
 2. godz. 11:00-13:00 – szkolenie pt. „Podstawy w nauczaniu jako furtka do mistrzostwa sportowego.” poprowadzi Jarosław Suwała na kortach

III. godz. 13:00-15:00 – szkolenie pt. „Gry i zabawy dla najmłodszych jako efektywna część treningu badmintona. cz.1” poprowadzi Małgorzata Janiaczyk na kortach

 1. godz. 15:00-16:00 – szkolenie pt. „Jak ważne jest odżywianie w wieku dorastania? cz.1” poprowadzi Anna Koelner
 2. godz. 16:00-18:00 – szkolenie pt. „Aktywizacja dzieci niepełnosprawnych poprzez sport-parabadminton. cz.1” poprowadzi Bartłomiej Mróz

21.06.2023

 1. godz. 11:00-13:00 – szkolenie pt. „Podstawowe uderzenia i poruszanie się po korcie – co jest niezbędne i czego należy się wystrzegać.” poprowadzi Jarosław Suwała na kortach
 2. III. godz. 13:00-15:00 – szkolenie pt. „Gry i zabawy dla najmłodszych jako efektywna część treningu badmintona. cz.2” poprowadzi Małgorzata Janiaczyk na kortach

III. godz. 15:00-16:00 – szkolenie pt. „Jak ważne jest odżywianie w wieku dorastania? cz.2” poprowadzi Anna Koelner

 1. godz. 16:00-18:00 – szkolenie pt. „Aktywizacja dzieci niepełnosprawnych poprzez sport-parabadminton. cz.2” poprowadzi Bartłomiej Mróz

PLAN SZKOLENIA STAŻOWEGO, JÓZEFOSŁAW

Szkolenie trwa w godz. 09:00-17:00

TRENING NA HALI:

 1. Faza przygotowawcza:
 2. Wprowadzenie i ocena wyjściowego poziomu:
 3. Przedstawienie zespołu trenerskiego.
 4. Przeprowadzenie oceny umiejętności technicznych i kondycyjnych uczestników.
 5. Omówienie celów indywidualnych i grupowych.
 6. Technika i koordynacja:
 7. Trening techniczny uderzeń podstawowych (np. serwis, odbiór).
 8. Praca nad równowagą, zwinnością i koordynacją ruchową.
 9. Faza rozwoju umiejętności:
 10. Technika i koordynacja:
 11. Doskonalenie techniki uderzeń (smecz, spin, drop, lob, clear).
 12. Ćwiczenia na polepszenie zwinności i skoczności.
 13. Wytrzymałość i kondycja:
 14. Trening ogólnorozwojowy (bieganie, ćwiczenia siłowe).
 15. Rozwinięcie wytrzymałości specyficznej do badmintona.

III. Faza zaawansowana:

 1. Taktyka gry:
 2. Analiza taktyczna gry pojedynczej i podwójnej.
 3. Trening gier podwójnych i przygotowanie taktyczne.
 4. Intensywny trening techniczny:
 5. Trening techniczny pod presją czasu i rywala.
 6. Praca nad refleksem i szybkością reakcji.
 7. Faza zawodnicza:
 8. Mecze kontrolne:
 9. Organizacja meczów kontrolnych wewnątrz grupy.
 10. Analiza gry i ocena postępów.
 11. Trening psychologiczny:
 12. Szkolenie z zarządzania stresem i koncentracją.
 13. Przygotowanie psychiczne przed zawodami.
 14. Faza końcowa:
 15. Przygotowanie do zawodów:
 16. Ostatnie poprawki techniczne i taktyczne.
 17. Rozgrzewka i trening przed zawodami.

TRENING MOTORYCZNY/FIZJOTERAPEUTYCZNY:

Cel ogólny: Poprawa kondycji fizycznej i zapobieganie kontuzjom u badmintonistów.

 1. Rozgrzewka:
 2. 5-10 minut biegu w miejscu lub na bieżni.
 3. Ćwiczenia rozciągające na wszystkie grupy mięśniowe.
 4. Kilka minut gry w badmintona, aby przygotować się do treningu.
 5. Trening motoryczny:

Trening motoryczny powinien obejmować następujące elementy:

 1. Siła: Ćwiczenia oporowe, takie jak przysiady, wykroki, wyciskanie sztangi lub hantli. Siła nóg i core jest kluczowa w grze w badmintona, aby zapewnić stabilność i szybkie przemieszczanie się na korcie.
 2. Szybkość: Wykroki, skoki, sprinty, oraz trening biegowy na krótkie dystanse. Skupienie na szybkich reakcjach i przyspieszeniach.
 3. Zwinność: Ćwiczenia na zwinność, takie jak ćwiczenia z pachołkami, skoki z miejsca i zmiany kierunku. To kluczowe dla szybkiego poruszania się na korcie.
 4. Wytrzymałość: Długodystansowy bieg lub inne formy treningu wytrzymałościowego, aby poprawić ogólną kondycję i wytrzymałość na korcie.

III. Stretching i relaksacja:

Po treningu koniecznie warto wykonać ćwiczenia rozciągające, aby zminimalizować ryzyko kontuzji i poprawić elastyczność. Warto również uwzględnić kilka minut na techniki relaksacyjne.

 1. Fizjoterapia:

Dla zawodników narażonych na kontuzje lub borykających się z pewnymi problemami fizycznymi, warto uwzględnić czas na fizjoterapię, masaż lub inne zabiegi terapeutyczne.

 1. Plan treningowy i regeneracja:

Warto ustalić harmonogram treningów i dni regeneracyjne, aby umożliwić organizmowi właściwy odpoczynek. Plan treningowy może różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb i celów gracza.

ROK 2022 – IV EDYCJA

KOMUNIKAT NR 1

Polski Związek Badmintona złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek na dofinansowanie na realizację zadań w ramach programu Młodzieżowe Ośrodki Badmintona w 2022 r. i oczekuje na decyzję z MSiT. Po otrzymaniu decyzji z MSiT zostaną opublikowane szczegóły dot. udziału w programie MOB.

 

ROK 2021 – III EDYCJA

KOMUNIKAT NR 14

Polski Związek Badmintona prezentuje listę klubów, które prowadziły zajęcia sportowe w ramach Programu Młodzieżowe Ośrodki Badminton w II etapie, który trwał w okresie 01.09-30.11.2021 z wyłączeniem terminów wyłączonych przez obostrzenia.

LISTA KLUBÓW

 

KOMUNIKAT NR 13

Podczas campu dla zawodników z kategorii U15 trenerzy Kamil Korbel i Mateusz Dynak udzielili krótkiego wywiadu. Odpowiedzieli na pytania dotyczące m.in. warunków treningowych, poziomu uczestników campu oraz planów i oczekiwań na przyszłość względem młodych zawodników. Pełną treść wywiadu można znaleźć TUTAJ

 

KOMUNIKAT NR 12

W dniach 15-17.09 w ośrodku szkoleniowym LAVO odbył się camp dla zawodników z kategorii U15. Następnie, w dniach 17-18.09, miało miejsce szkolenie dla trenerów z klubów, które biorą udział w Programie Młodzieżowych Ośrodkach badmintonach (MOB).

KOMUNIKAT NR 11

W piątek 20.08.2021 zakończył się drugi wakacyjny camp w ramach Programu MOB w edycji 2021, całość odbyła się w  dniach 16-20.08.2021 i prowadzona była przez Trenerów Kadry Narodowej U15 Kamila Korbel oraz Mateusza Dynaka. Wzięło w nim udział  24 zawodników z kategorii wiekowej Młodzik Młodszy (U13) oraz Młodzik (U15).

KOMUNIKAT NR 10

W piątek 23.07.2021 zakończył się pierwszy wakacyjny camp w ramach Programu MOB w edycji 2021 . Całość odbyła się w  dniach 19-23.07.2021 i prowadzona była przez Trenerów Kadry Narodowej U13-U15 Kamila Korbel oraz Mateusza Dynaka. Wzięło w nim udział  22 zawodników z kategorii wiekowej Młodzik Młodszy (U13) oraz Młodzik (U15).

KOMUNIKAT NR 9

Polski Związek Badmintona informuje, iż zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zostały przyznane środki na realizację kolejnej edycji Młodzieżowych Ośrodków Badmintona w roku 2021.

Podział środków dla poszczególnych klubów uzależniony będzie od kilku czynników:

– promowane będą nowo utworzone grupy w klubach w 2020r., które spełniają wymogi realizacji programu;

– nauczyciele /trenerzy, którzy będą brali udział w szkoleniach organizowanych przez Polski Związek Badmintona;

– MOBy które w roku ubiegłym w sposób wzorcowy prowadziły zajęcia oraz wywiązywały się w terminie ze wszystkich formalności.

Pierwsze informacje już zostały wysłane do klubów.

KOMUNIKAT NR 8

Polski Związek Badmintona prezentuje listę klubów,  które prowadziły zajęcia sportowe w ramach Programu Młodzieżowe Ośrodki Badminton w I etapie. Etap ten trwał w okresie 04.01-30.06.2021 (z wyłączeniem terminów wyłączonych przez obostrzenia związane z pandemią COVID-19).

Pełną listę klubów mogą Państwo znaleźć TUTAJ

KOMUNIKAT NR 7

Polski Związek Badmintona informuje, iż zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zostały przyznane środki na realizację III edycji Młodzieżowych Ośrodków Badmintona w roku 2021.

Głównymi założeniami projektu Młodzieżowych Ośrodków Badmintona jest prowadzenie, systematycznych zajęć pozalekcyjnych z dziećmi szkół podstawowych.

Główne cele Programu Młodzieżowych Ośrodków Badmintona:

• promowanie dostępnej i powszechnej formy zajęć ruchowych;

• poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej;

• upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i prozdrowotnych wśród dzieci;

• poprawa zdolności motorycznych dzieci;

• promowanie badmintona jako sportu powszechnego i dla wszystkich;

• zwiększanie efektywności i aktywności działań stowarzyszeń i klubów uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych, w celu upowszechniania sportu dzieci;

• przeciwdziałanie agresji i innych patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

• optymalizacja wykorzystania potencjału szkoleniowo – organizacyjnego Polskiego Związku Badmintona.

2 Poziomy działań

Poziom Ogólnopolski – dedykowane zajęcia sportowe

prowadzenie zajęć w grupach w obrębie MOB, około 100 grup 10-14 dzieci w grupie

Zajęcia realizowane będą w II etapach – I etap styczeń-czerwiec, II etap wrzesień – listopad

Konsultacje – 3 Campów dla najbardziej rokujących zawodników

22 dzieci na I Wakacyjnym Campie + 2 trenerów w 19-23.07.2021,

26 dzieci na II Wakacyjnym Campie + 2 trenerów w 16-20.08.2021,

24 dzieci na III wakacyjnym Campie + 2 trenerów 15-17.09.2021 + szkolenia trenerów 17-18.09.2021”

ROK 2020 – II EDYCJA

KOMUNIKAT NR 6

W dniach 17-21 sierpnia w Józefosławiu odbyły się ostatnie treningi w ramach programu Młodzieżowe Ośrodki Badmintona. Tym razem w Centralnym Ośrodku Szkolenia Badmintona młodzi badmintoniści trenowali pod okiem trenerów Szymona Kostki, Kamila Korbela i Mateusza Dynaka.

KOMUNIKAT NR 5

Za nami kolejna seria spotkań w ramach programu Młodzieżowe Ośrodki Badmintona. Tym razem w dniach 10-14 sierpnia odbyła się druga sesja treningów wakacyjnych. 

W trakcie zajęć nie zabrakło dużej dawki wiedzy z zakresu badmintona, ale też zabawy, uśmiechu i dobrze spędzonego czasu. Młodzi adepci dyscypliny mieli też okazję na żywo zobaczyć treningi Kadry Narodowej Elity.

ZOBACZ GALERIĘ

KOMUNIKAT NR 4

W dniach 27-31 lipca w Centralnym Ośrodku Szkolenia Badmintona odbyła się pierwsza sesja treningów wakacyjnych w ramach programu Młodzieżowe Ośrodki Badmintona

W podwarszawskim Józefosławiu spotkali się najmłodsi adepci badmintona, którzy pod okiem trenerów Kadry Narodowej doskonalili swoje umiejętności. Zajęcia prowadzili Szymon Kostka, Zbigniew Jasiulewicz oraz Mirosław Marek.

ZOBACZ CAŁĄ GALERIĘ

 

KOMUNIKAT NR 3

Polski Związek Badmintona serdecznie zaprasza zawodników do udziału w wakacyjnych treningach, które zostaną zorganizowane w ramach programu Młodzieżowe Ośrodki Badmintona (MOB). Zajęcia odbędą się w dniach 27-31 lipca w Józefosławiu. Poniżej prezentujemy listę zaproszonych zawodników.

Termin: 27-31 lipca

Miejsce: Warszawa, Józefosław

Treningi: Centrum Szkolenia Kadry Narodowej LAVO

Opiekunowie / trenerzy: Szymon Kostka, Zbigniew Jasiulewicz

Prosimy o przesłanie potwierdzeń wzięcia udziału na adres sekretariat@pzbad.pl do dnia 15.07.2020. Więcej informacji w powyżej załączonym pliku.

KOMUNIKAT NR 2

Polski Związek Badmintona prezentuje terminy w okresie wakacyjnym planowanych treningów w ramach programu Młodzieżowe Ośrodki Badmintona.

Trening 1 – 27-31 lipca 2020

Trening  2 – 10-14 sierpnia 2020

Talent Trening 1 – 17-21 sierpnia 2020

KOMUNIKAT NR 1

Polski Związek Badmintona informuje, iż zgodnie z decyzją Ministra Sportu zostały przyznane środki na realizację II edycji Młodzieżowych Ośrodków Badmintona w roku 2020.

Podział środków dla poszczególnych ośrodków/klubów uzależniony będzie od kilku czynników:

– promowane będą nowo utworzone grupy w klubach w 2020r.;

– nauczyciele /trenerzy, którzy będą brali udział w szkoleniach organizowanych przez Polski Związek Badmintona;

– MOBy które w roku ubiegłym w sposób wzorcowy prowadziły zajęcia oraz wywiązywały się w terminie ze wszystkich formalności

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie informacji o nowo powstałych grupach, wraz z listami uczestników na adres: moby@pzbad.pl

Jednocześnie przypominamy, iż kluby, który zalegają z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi wobec Polskiego Związku nie będą brane pod uwagę!


ROK 2019 – I EDYCJA

POWOŁANIA I TALENT CAMP

INFORMACJA DO KLUBÓW

ZAPROSZENIE WAKACYJNE MINI CAMPY

LISTA UCZESTNIKÓW – WZÓR

MTSF

TABELA DO TESTU MTSF