Sportowe Wakacje +

KOMUNIKAT NR 1

Polski Związek Badmintona złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki  na dofinansowanie na realizację zadań w ramach programu Sportowe Wakacje + Badminton w 2022 r. i oczekuje na decyzję z MSiT. Po otrzymaniu decyzji z MSiT zostaną opublikowane szczegóły dot. udziału w programie.

Projekt zakłada promocję i upowszechnianie badmintona wśród wszystkich grup wiekowych na terenie całej Polski. W ramach realizacji programu Sportowe Wakacje + Badminton, zostaną przeprowadzone zajęcia sportowe, pikniki, eventy, które zostaną przypisane do poszczególnych obszarów wojewódzkich (programem zostanie objęte wszystkie 16 województw).

Podstawowym celem programu będzie upowszechnianie współzawodnictwa sportowego wśród wszystkich grup wiekowych; aktywizacja sportowa uczestników; promocja zdrowego stylu życia; zapobieganie otyłości wśród uczestników; rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej.

PZBad zakłada organizację zajęć dla ok. 120 grup uczestników (dzieci i młodzież), jedna grupa będzie liczyć min. 10 osób. Organizacja zajęć sportowych ma na celu upowszednianie rywalizacji sportowej w duchu fair play i szacunku dla uczestników, poznawanie tajników badmintona oraz tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane są do dzieci i młodzieży. Rekrutacja prowadzących zajęcia sportowe będzie polegała na kontakcie z osobami zrzeszonymi w PZBad jako trenerzy/instruktorzy oraz z wiedzy, którą posiada PZBad ze względu na długoletnią współpracę z klubami.

.

W ramach programu przewidujemy zorganizowanie cyklu pikników rodzinnych związanych z upowszechnianiem dyscypliny wśród rodzin, dzieci i młodzieży w całej Polsce, Organizacja cyklu pikników będzie miała na celu wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne społeczności. Format pikniku będzie połączeniem nauki gry w badmintona na hali oraz świeżym powietrzu, gier i zabaw połączonych z rywalizacją sportową.
.

Program zakłada zorganizowanie cyklu czterodniowych eventów badmintonowych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych sportowo pod opieką trenerów/instruktorów z uprawnieniami. Organizacja eventów ma na celu: upowszechnianie współzawodnictwa sportowego; aktywizację sportową uczestników; promocję zdrowego stylu życia; zapobieganie otyłości wśród uczestników; rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej.
.

Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji programu, zakupione zostaną m.in.: lotki piórowe oraz lotki plastikowe przeznaczone do gry w badmintona na każdym etapie życia.

KOMUNIKAT NR 2
Realizowane są pikniki w ramach programu w okresie lipiec-wrzesień 2022

Piknik badmintonowy – program zakłada zorganizowanie cyklu 40 jednodniowych pikników rodzinnych związanych z upowszechnianiem i promocją dyscypliny wśród rodzin, dzieci i młodzieży w całej Polsce. Podstawowym celem wydarzenia byłoby łączenie rywalizacji sportowej z zabawą i zachęcenie jak największej grupy osób do włączenia badmintona do swojej codziennej aktywności fizycznej, a docelowo pozyskanie zdolnej młodzieży do systemu sportu młodzieżowego. PZBad zakłada, że jednostkowo w wydarzeniu weźmie udział min. 30 osób, którym organizator m.in. zapewni:

a) opiekę trenera/ instruktora z uprawnieniami,
b) wodę i drobne przekąski,
c) opiekę medyczną,
d) zakup materiałów promocyjnych.

 

Cykl pikników ma na celu: upowszednianie zdrowego i aktywnego stylu życia, zapobieganie otyłości wśród uczestników, zapobieganie patologiom społecznym, tworzenie warunków do uprawnia sportu i aktywności fizycznej w mikrospołecznościach i promocję dyscypliny.

POBIERZ PLAKAT

POBIERZ REGULAMIN

ZOBACZ LISTĘ PIKNIKÓW

KOMUNIKAT NR 3
Realizowane są eventy w ramach programu w okresie lipiec-listopad 2022

Event badmintonowy – program zakłada zorganizowanie cyklu 25 czterodniowych eventów badmintonowych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych sportowo. PZBad zakłada, że jednostkowo w wydarzeniu weźmie udział min. 25 osób, którym organizator m.in. zapewni:
a) opiekę instruktorską/trenerską,
b) wynajem obiektów,
c) wyżywienie,
d) obsługę medyczną,
e) obsługę techniczną.

Organizacja eventów ma na celu: zapewnienie codziennej realizacji innej tematyki związanej z badmintonem, upowszechnianie współzawodnictwa sportowego; aktywizację sportową uczestników; promocję zdrowego stylu życia; zapobieganie otyłości wśród uczestników; rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej oraz promowanie rywalizacji sportowej w duchu fair play i szacunku dla uczestników.

POBIERZ PLAKAT

POBIERZ REGULAMIN

ZOBACZ LISTĘ EVENTÓW

 

KOMUNIKAT NR 4
Realizowane są zajęcia w ramach programu w okresie wrzesień-listopad 2022

Zajęcia sportowe – zadanie to będzie realizowane poprzez organizację zajęć sportowych upowszechniających badmintona na terenie całej Polski w lokalizacjach wskazanych przez organizatora. Organizator wyłoni trenera/ instruktora prowadzącego zajęcia, trener/ instruktor będzie zobligowany do przygotowania niezbędnej dokumentacji, którą wskaże mu organizator (sprawozdanie, lista osób, daty i godziny przeprowadzonych zajęć, min. 2 zdjęcia) potwierdzającą wykonanie zajęć. Trener/ instruktor otrzyma wynagrodzenie za wykonanie usługi po zakończeniu terminu realizacji i przesłaniu kompletu wymaganej dokumentacji, w oparciu o umowę podpisaną z organizatorem. Każdy uczestnik zajęć sportowych otrzyma certyfikat/dyplom potwierdzający uczestnictwo.

Program będzie realizowany według poniższych wariantów:
a) grupa mniej zaawansowana 2 razy w tyg. po 1,5 h (3h) x 4 tygodnie co daje 12 godzin w miesiącu, przypadających na 1 grupę (min. 10 osób),
b) grupa bardziej zaawansowana 4 razy w tyg. po 1,5 h (6h) x 4 tygodnie co daje 24 godziny w miesiącu, przypadających na 1 grupę (min. 10 osób).
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Badmintona w oparciu o ramowy program. Prowadzący zajęcia mają obowiązek dostosowania zajęć do lokalnych warunków i możliwości fizycznych uczestników. Trenerzy/ instruktorzy odpowiedzialni są za układanie grafików/tematyki zajęć i w przypadku ich odwołania, zostaje ustalony nowy termin. Zajęcia sportowe odbywać się będą w zarówno na zewnętrznych obiektach sportowych (orliki, stadiony lekkoatletyczne, itp.) jak i w salach i halach sportowych, w których jest możliwość gry w badmintona.

Organizator zapewni:
a) produkcję materiałów promocyjnych,
b) promocję przedsięwzięcia,
c) obsługę informatyczną.

ZOBACZ LISTĘ ZAJĘĆ

KOMUNIKAT NR 5
PZBad zakończył organizację pikników badmintonowych w ramach realizacji programu Sportowe Wakacje + Badminton.

Poniżej przedstawiamy aktualną listę pikników badmintonowych, które odbyły się w okresie lipiec-wrzesień 2022, zgodnie z założeniami w programie zorganizowaliśmy 40 pikników dla min. 30 osób każdorazowo, co daje udział minimum 1200 uczestników podczas całego cyklu pikników. Podstawowym celem wydarzenia było łączenie rywalizacji sportowej z zabawą i zachęcenie jak największej grupy osób do włączenia badmintona do swojej codziennej aktywności fizycznej, a docelowo pozyskanie zdolnej młodzieży do systemu sportu młodzieżowego. Wiele osób po uczestnictwie w pikniku badmintonowym ,,złapało bakcyla” oraz wróciło na zajęcia sportowe, aby móc dalej rozwijać swoje umiejętności w tej dyscyplinie.

LISTA PIKNIKÓW – AKTUALIZACJA

SPORTOWE WAKACJE + BADMINTON. PIKNIKI ZAKOŃCZONE

KOMUNIKAT NR 6
PZBad zakończył organizację eventów badmintonowych w ramach realizacji programu Sportowe Wakacje + Badminton.

Poniżej przedstawiamy aktualną listę eventów badmintonowych, które odbyły się w okresie lipiec-listopad 2022, zgodnie z założeniami w programie zorganizowaliśmy 25 eventów dla min. 25 osób każdorazowo, co daje udział minimum 625 uczestników podczas całego cyklu eventów. Podstawowym celem wydarzenia było łączenie rywalizacji sportowej z zabawą, a docelowo pozyskanie zdolnej młodzieży do systemu sportu młodzieżowego.

LISTA EVENTÓW

       

KOMUNIKAT NR 7
Polski Związek Badmintona zakończył organizację zajęć sportowych w ramach realizacji programu Sportowe Wakacje + Badminton.

Zajęcia sportowe – zadanie to zostało zrealizowane poprzez organizację zajęć sportowych upowszechniających badmintona na terenie całej Polski w lokalizacjach wskazanych przez organizatora (harmonogram zajęć). Każdy uczestnik zajęć sportowych otrzymał certyfikat/dyplom potwierdzający uczestnictwo. Program realizowany był według poniższych wariantów:

a) grupa mniej zaawansowana 2 razy w tyg. po 1,5 h (3h) x 4 tygodnie co daje 12 godzin w miesiącu, przypadających na 1 grupę (min. 10 osób) – udało się dofinansować zajęcia w 83 grupach, które działały ww. wariancie,

b) grupa bardziej zaawansowana 4 razy w tyg. po 1,5 h (6h) x 4 tygodnie co daje 24 godziny w miesiącu, przypadających na 1 grupę (min. 10 osób) – udało się dofinansować zajęcia w 28 grupach, które działały ww. wariancie.

Zajęcia były prowadzone zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Badmintona w oparciu o ramowy program. Prowadzący zajęcia mieli obowiązek dostosowania zajęć do lokalnych warunków i możliwości fizycznych uczestników. Organizacja zajęć sportowych miała na celu upowszednianie rywalizacji sportowej w duchu fair play i szacunku dla uczestników, poznawanie tajników badmintona oraz tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia sportowe – wszystkie te cele zostały zrealizowane, każdy uczestnik zajęć poznał tajniki badmintona, otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie, miał możliwość sprawdzenia się w rywalizacji sportowej, którą prowadzący zajęcia często organizowali podczas zajęć w formie mini gier pomiędzy uczestnikami.

LISTA ZAJĘĆ