Aktualności

Konkurs na Partnera Tytularnego Polish Open 2022-2024

Polski Związek Badmintona zaprasza do udziału w konkursie na Partnera Tytularnego turnieju Polish Open w latach 2022-2024 .

Polski Związek Badmintona zaprasza do składania ofert do dnia 10 marca 2021. Wypełniony formularz oferty należy wysłać skanem na adres: sekretariat@pzbad.pl. Pełna oferta powinna zostać wysłana na adres Polskiego Związku Badmintona i zawierać podpisane wszystkie strony oferty.