Aktualności

Przedstawiamy komunikat dot. bazy danych SORGA

Miło nam poinformować, że od kilku tygodni funkcjonuje baza danych SORGA będąca nowym programem stworzonym w celu wspomagania funkcjonowania struktur Polskiego Związku Badmintona. Mamy wielką nadzieję, że program SORGA ułatwi zarządzanie strukturami na wszystkich poziomach organizacji. Poniżej przedstawiamy komunikat ułatwiający korzystanie z systemu.

Szanowni Państwo,

w momencie udostępnienia możliwości pierwszego zalogowania do systemu Sorgafunkcjonalność systemu wymagała podania: loginu oraz hasła, tworzonego według określonego wzoru podanego w instrukcji obsługi. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, postanowiliśmy zmienić sposób pierwszego logowania, w ten sposób, że obecnie do pierwszego zalogowania konieczne jest: podanie loginów i haseł według poniższego wzoru:

  1. dla Sędziów: login stanowi adres e-mail sędziego, hasło tworzymy według poniższego wzoru: trzy pierwsze litery imienia i 4 ostatnie cyfry z numeru PESEL, pisane małymi literami bez spacji i polskich znaków;
  2. dla Trenerów: login zbudowany jest w następujący sposób: pierwszy człon stanowi mała litera „i” jeśli instruktor lub „t” jeśli trener, następnie należy użyć inicjału imienia i całego nazwiska pisanego małymi literami bez polskich znaków. Np. dla trenera o nazwisku Jan Nowak login będzie wyglądał następująco: „tjnowak”. Hasło utworzone będzie według schematu: trzy pierwsze litery imienia trenera/instruktora i 4 cyfry wygenerowane losowo, hasło pisane małymi literami bez spacji i polskich znaków. W celu uzyskania hasła tymczasowego konieczna będzie oddzielna wiadomość z biura PZBad.
  3. dla Zawodników: login zbudowany jest w następujący sposób: mała litera „z” następnie numer zawodnika z ewidencji PZBad złożony z pisanej wielką literą inicjału nazwiska i czterech cyfr. Przykładowo zawodnik o nazwisku Nowak posiadający nr PZBad np. N0001 będzie używał loginu: zN0001. Hasło tworzymy według poniższego wzoru: trzy pierwsze litery imienia i 4 ostatnie cyfry z numeru PESEL, pisane małymi literami bez spacji i polskich znaków;
  4. dla Klubów: loginem jest numer klubu w strukturach PZBad. Numer ten do celów logowania składa się zawsze z trzech cyfr, np. klub posiadający nr 1 będzie logował się jako 001, inny posiadający np. nr 12 do logowania powinien użyć wartości 012. hasło: tworzy nr PZBad (uzupełniony do trzech cyfr, np. 001 lub 015) i 4 cyfry wygenerowane losowo. W celu uzyskania hasła tymczasowego konieczna będzie oddzielna wiadomość z biura PZBad.

Nowy sposób logowania od dnia jutrzejszego obowiązuje również użytkowników, którzy wcześniej dokonali zmiany hasła i obecnie posługują się utworzonym przez siebie hasłem. W związku z komunikatem tracą ważność instrukcje przesłane we wcześniejszych wiadomościach. Jednocześnie przypominamy, że zalogowanie się na cudze konto, wiąże się popełnieniem przestępstwa.