Aktualności

Briefing prasowy dotyczący Programu Ministerstwa Sportu „Sportowe Wakacje+”

5 sierpnia 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Sportu odbył się briefing prasowy dotyczący tegorocznej edycji Programu „Sportowe Wakacje+”. W spotkaniu z przedstawicielami mediów uczestniczyli Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk oraz Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik.

Poznaliśmy już wyniki naboru wniosków do Programu „Sportowe Wakacje+”. W związku z dużym zainteresowaniem Ministerstwo Sportu zwiększyło środki na jego realizację. Łączna kwota przeznaczona na tę inicjatywę to 11 761 668 zł. Krajowym operatorem Programu „Sportowe Wakacje+” została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której głównym zadaniem jest rekrutacja realizatorów obozów sportowych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

– Zainteresowanie Programem „Sportowe Wakacje+” przerosło nasze oczekiwania. Do Ministerstwa trafiły wnioski na łączną kwotę ok. 56 milionów złotych. To dla nas ważny sygnał, że jest ogromne zapotrzebowanie dofinansowania takich inicjatyw jak: obozy, turnieje, zajęcia czy eventy sportowe – powiedziała Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Nowy Program jest wynikiem analizy aktualnej sytuacji związanej z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Polski, w szczególności w związku z pandemią COVID-19, a jego głównym celem jest promocja aktywnego wypoczynku w kraju oraz umacnianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej poprzez umożliwienie udziału w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym poznawaniu walorów turystycznych naszego kraju oraz upamiętnieniu postaci i wydarzeń, które miały istotne znaczenie w historii Polski.

„Sportowe Wakacje+” to program skierowany nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych. Do głównych zadań realizowanych w ramach tej nowej inicjatywy należy wspieranie organizacji ogólnodostępnych zajęć, turniejów, eventów, konkursów, a także obozów sportowych.

O przyznanie ministerialnego dofinansowania na realizowane w ramach Programu zadania mogły ubiegać się w tym roku organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swojej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia i fundacje.

W ramach „Sportowych Wakacji+” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej zgłosiła swój własny, dodatkowy projekt pod nazwą „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”, dotyczący stricte organizacji wakacyjnych obozów sportowych, na który przeznaczyła kwotę 5 mln zł. Tak duży udział finansowy Fundacji w przedsięwzięciu możliwy jest dzięki środkom pochodzącym z akcji przekazywania 10% ze sprzedaży online produktów LOTTO, które są przeznaczane na walkę z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

– Trzonem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy, jest działalność na rzecz wspierania aktywności dzieci i młodzieży, dlatego też zaangażowała się ona w projekt Ministerstwa Sportu poprzez swój Program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. Jego cel jest dziś bardzo ważny: ma pomagać w tym trudnym czasie pandemii, w powrocie dzieci i młodzieży do aktywności i sprawności fizycznej, której nie sprzyjała zdalna nauka, konieczność izolacji i zamknięte obiekty sportowe – zaznaczył Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik.

Konkurs trwa od 3 lipca do 31 października 2020 r. Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu, a dofinansowanie może być także przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków. Więcej informacji dotyczących projektu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”, regulamin oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie Fundacji LOTTO: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto/.