Aktualności

Granty BWF dla nowych zawodniczek parabadmintona w klasach WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 i SH6

Światowa Federacja Badmintona ponownie uruchomiła granty dla nowych zawodniczek parabadmintona. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionych po angielsku załączonych dokumentów (koniecznie w formacie pdf) na adres: sekretariat@pzbad.pl do 20 marca 2021 r. Uwaga! Dokumentacja medyczna musi być potwierdzona pieczęcią i podpisem lekarza.

Grant ma na celu wsparcie finansowe w kwocie do 800 $ w wyjeździe na turniej, na którym można zdobyć międzynarodową klasyfikację w parabadmintonie.