Polski Związek Badmintona podjął uchwałę, iż wszystkie kluby, które mają nieuregulowane zadłużenie w stosunku do Związku mają czas do 17 lutego 2020 roku na spłatę zadłużenia. W przypadku braku uregulowania zobowiązań przez Klub, Polski Związek Badmintona nie będzie zgłaszał zawodników tych klubów do turniejów, przyznawał organizacji turniejów oraz dopuszczał do udziału w ligach PZBad. Poszczególne kluby są na bieżąco informowane o zadłużeniu.