Aktualności

INFORMACJA O ZGŁASZANIU DELEGATÓW NA KADENCYJNY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o osobie wyznaczonej do pełnienia funkcji delegata na Kadencyjny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Badmintona zaplanowany na 18 września 2021 r. w Józefosławiu.

W informacji o wyznaczeniu delegata prosimy zawrzeć imię, nazwisko i numer PESEL lub numer dowodu osobistego delegata oraz nazwę podmiotu reprezentowanego przez danego delegata. Ze względów covidowych, powyższą informację prosimy przesłać przed terminem Zjazdu, na następujący adres e-mail: sekretariat@pzbad.pl ; w celu wcześniejszego przygotowania listy uprawionych i sprawnego przeprowadzenia procesu rejestracji.

Delegatów, którzy nie zostali zgłoszeni za pośrednictwem poczty elektronicznej prosimy o przybycie w dniu Zjazdu najpóźniej o godzinie 10:00, natomiast delegaci zgłoszeni za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą przybyć pół godziny później tj. o godzinie 10:30.

Na Państwa wewnętrzne potrzeby, na stronie internetowej PZBad zamieszczono propozycję uchwały w sprawie wyznaczenia delegata.

Uchwała w sprawie wyznaczenia delegata na Zjazd 23/08/2021