Informacja o zgłoszeniach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2024

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Sportowym:

„II. UCZESTNICTWO, KWALIFIKACJA
Zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży uzdolnionej.
Prawo gry mają wyłącznie obywatele polscy.
Zawodnik może być zgłoszony i startować najwyżej w dwóch grach.

Rozgrywki finałowe OOM zostaną przeprowadzone:
– w grach pojedynczych przy udziale 32 dziewcząt i 32 chłopców (po 2 z eliminacji
strefowych + 13 zakwalifikowanych przez PZBad na podstawie listy klasyfikacyjnej + 3
posiadających specjalne zezwolenie PZBad (dzikie karty). Zawodnik eliminacje
strefowe może zagrać wyłącznie w swojej strefie,
– w grach podwójnych maksymalnie 24 pary według oceny listy klasyfikacyjnej PZBad
spośród zgłoszonych do Mistrzostw,

Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać na 14 dni przed Eliminacjami do wgir@pzbad.pl.

– Wydział Gier w ciągu 5 dni publikuje listy zakwalifikowanych w poszczególnych grach,
– po opublikowaniu przez PZBad listy zakwalifikowanych na podstawie list
klasyfikacyjnych i dzikich kart, pozostali zawodnicy zgłaszają się bezpośrednio do
eliminacji w grach pojedynczych w swoich strefach wg komunikatów turniejowych”.

Termin zgłoszeń upływa 7 kwietnia 24:00