Aktualności

Kadencyjny zjazd delegatów Polskiego Związku Badmintona

 Informujemy, że podczas posiedzenia zarządu XIII kadencji w dniu 10 sierpnia 2021 r. Zarząd PZBad podjął uchwałę o zwołaniu Kadencyjnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Badmintona na dzień 18 września 2021 r. w Józefosławiu:

pierwszy termin – 18 września 2021 r., początek godz. 11.00;

drugi termin – 18 września 2021 r., początek godz. 11.30.

Zjazd odbędzie się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Badmintona „Lavo”, ul. Geodetów 23E 05-500 Józefosław. Projekt porządku obrad do pobrania w załącznikach. Stosowne dokumenty zostaną przesłane w późniejszym terminie w szczególności: Regulamin Obrad oraz projekt Statutu.

Załączniki:

XIII Uchwała o zjeździe 2021

Sprawozdanie z działań zarządu

Zał. nr 1 szkoleni zawodnicy 2019-2021

Potwierdzenie przyjęcia podpisanego sprawozdania finansowego 2020 przez MF

Sprawozdanie finansowe 2020

Sprawozdanie finansowe pdf z symfonii 2020

Porządek obrad KZD z 2021/16/08