Aktualności

Komunikat Organizacyjny EOOM i MMM w Pabianicach

Już 8 września 2020 roku w Pabianicach odbędą się Eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, będące Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików. W turnieju wezmą udział Juniorzy Młodsi (ur. 2003-2004) oraz Młodzicy (ur. 2005-2008).

 

Eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży / Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w badmintonie (woj. łódzkie i świętokrzyskie)

Miejsce i termin: Pabianice 08.09.2020

1. Organizator: Łódzki Wojewódzki Związek Badmintona ŁWZBad

2. Osoba odpowiedzialna: Dorota Danielak 692 020 830 danmar11@poczta.onet.pl

3. Miejsce rozgrywek: Powiatowa Hala Sportowa przy II LO ul. św. Jana 30-36, 95-200 Pabianice – liczba boisk 7

4. Ramowy program minutowy:

08.09.2020 godz. 16.00 odprawa techniczna

miejsce: Powiatowa Hala Sportowa ul. św. Jana 30-36 95-200 Pabianice

początek gier: 08.09.2020 godz. 16.15

5. Kategoria wiekowa: Juniorzy Młodsi (ur. 2003-2004), Młodzicy (ur. 2005-2008)

Zawodnicy muszą mieć aktualny wpis do ewidencji PZBad oraz ważne badania lekarskie.

6. Ranga i kategoria turnieju:

Eliminacje OOM Juniorzy Młodsi

MMM – młodzicy

7. System rozgrywek: pucharowy.

8. Maksymalna liczba gier dla zawodnika: dwie

9. Sędzia główny: Rafał Grenda (# 422)

poczta elektroniczna: rafal.grenda@ukskorona.pl tel. 536 222 042

10. Zgłoszenia do gier do dnia 04.09.2020 do godz. 22.00 na adres sędziego głównego rafal.grenda@ukskorona.pl (zgłoszenia powinny być wysłane z właściwego adresu elektronicznego). Ogólnopolska Olimpiady Młodzieży – zgłoszenia dokonane w marcu są aktualne, a zmiany na adres: wgir@pzbad.pl z kopią do: m.idzikowski@pzbad.pl do 28.08.2020.

11. Publikacja:

Publikacja listy zgłoszeń najpóźniej 05 września 2020 do godz. 22.00.

Publikacja losowania z planem gier najpóźniej 06 września 2020 do godz. 20:00.

12. Nagrody: Dyplomy i medale.

REGULAMIN ZAWODÓW

Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień i przepisów gry. Opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie obiektu.

Zawodnicy niepełnoletni biorą udział w turnieju na odpowiedzialność opiekunów prawnych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego tytułu kontuzji, wypadków i urazów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania zawodów.

Wszyscy uczestnicy maja obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora dotyczących wymogów sanitarnych związanych z Covid 19 (ew. pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, ograniczona ilość osób towarzyszących, utrzymywanie należytej odległości, maseczki ochronne itp.) pod rygorem usunięcia z zawodów.

Pragniemy Państwa poinformować, że Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest:

Łódzki Wojewódzki Związek Badmintona ŁWZBad z siedzibą w Pabianicach, ul. Św Jana 30-36

tel. 692 020 830 danmar11@poczta.onet.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach:

– realizacji zadań powierzonych przez Ministerstwo Sportu oraz prowadzonej w związku z tym dokumentacji szkoleniowej i finansowej, prowadzenia korespondencji listowej i/lub mailowej oraz rozmów telefonicznych z Państwem. Administratorzy danych zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku i dźwięku, zarejestrowanych podczas zawodów w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach. Opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu poprzez zgłoszenie udziału w ww. zadaniach.