Polski Związek Badmintona informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 r. w siedzibie Związku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZBad.

W Zgromadzeniu wzięli udział delegaci klubów członkowskich PZBad oraz Wojewódzkich Związków Badmintona, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Honorowy Prezes PZBad p. Andrzej Szalewicz.

Delegaci przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021 zaopiniowane przez biegłego rewidenta.