Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego (akt.)

Polski Związek Badmintona informuje o konkursie otwartym na stanowisko Dyrektora Sportowego. Niestety procedura musi zostać powtórzona z uwagi na błąd formalny. Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji (CV) oraz wymaganej dokumentacji bezpośrednio do biura PZBad lub za pośrednictwem poczty do 21 lutego 2020. Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZBad w dniu 28 lutego 2020.

Opis stanowiska:
Dyrektor Sportowy odpowiada za organizację pracy działu wyszkolenia, koordynowanie kadr narodowych, współpracę z SMS-ami i OSSM-ami, z klubami w tym przede wszystkim za planowanie i nadzór nad realizacją zadań szkoleniowych, a także za reprezentowanie interesów środowiska badmintonowego wobec państwowych i międzynarodowych instytucji sportowych.Zatrudnienie na wskazane stanowisko zgodnie zasadami Ministra Sportu i Turystyki zawartymi w decyzji nr 59 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Wymagania niezbędne dotyczące kandydata:
• Wykształcenie wyższe,
• Posiadanie uprawnień do prowadzenia szkolenia w dyscyplinie sportu badminton, nie
mniej niż trener II klasy,
• Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkolenia w dyscyplinie sportu
badminton,
• Przedłożenie zobowiązania do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• Przedłożenie rocznego i wieloletniego programu szkolenia PZBad,
• Znajomość przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej (preferowany
j. angielski),
• Zaświadczenie o niekaralności.
• umiejętność obsługi komputera;
• dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe).

WIĘCEJ INFORMACJI W DOKUMENCIE PONIŻEJ:

Konkurs-Dyrektor-Sportowy-PZBad