Zarząd Polskiego Związku Badmintona ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZBad.

Opis stanowiska:

Kierownik Wyszkolenia odpowiada za organizację pracy w zakresie spraw szkoleniowych, koordynowanie kadr narodowych, współpracę z SMS-ami i OSSM-ami, klubami, trenerami, w tym przede wszystkim za planowanie i realizację zadań szkoleniowych.

Więcej pod poniższym linkiem:
KONKURS NA KIEROWNIKA WYSZKOLENIA

Aplikacje prosimy kierować osobiście lub na adres sekretariat@pzbad.pl do dnia 31.01.2023