Konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Badmintona

Ze względu na brak odpowiednich ofert w konkursie  ogłoszonym w dniu 14.06.2022 r. Polski Związek Badmintona ogłasza drugi konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZBad.

Zarząd Polskiego Związku Badmintona ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZBad.

Opis stanowiska:
Kierownik Wyszkolenia odpowiada za organizację pracy w zakresie spraw szkoleniowych, koordynowanie kadr narodowych, współpracę z SMS-ami i OSSM-ami, klubami, trenerami, w tym przede wszystkim za planowanie i realizację zadań szkoleniowych.

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Składanie ofert konkursowych do dnia 09.09.2022 r. do godz. 17.00 osobiście, na adres e-mail: sekretariat@pzbad.pl lub drogą pocztową na adres Polskiego Związku Badmintona, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 2, 01-903 Warszawa; prosimy o dołączenie klauzuli; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Polski Związek badmintona.” Dane w celach określonych powyżej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych będzie Polski Związek Badmintona.