Polski Związek Badmintona ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Sekretarza Generalnego

Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji (CV) oraz wymaganej dokumentacji (w
zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZBad”)
bezpośrednio do biura PZBad

lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.krajewski@pzbad.pl

lub
poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu dokumentów do biura PZBad) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 25.08.2023 roku.

Adres:
Polski Związek Badmintona
Ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 2; 01-943 Warszawa


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W OPISIE KONKURSU POD PONIŻSZYM LINKIEM
OPIS KONKURSU