Młodzieżowe Ośrodki Badmintona (MOB)

ROK 2020 - II edycja

Polski Związek Badmintona informuje, iż zgodnie z decyzją Ministra Sportu zostały przyznane środki na realizację II edycji Młodzieżowych Ośrodków Badmintona w roku 2020.

Podział środków dla poszczególnych ośrodków/klubów uzależniony będzie od kilku czynników:

- promowane będą nowo utworzone grupy w klubach w 2020r.;

- nauczyciele /trenerzy, którzy będą brali udział w szkoleniach organizowanych przez Polski Związek Badmintona;

- MOBy które w roku ubiegłym w sposób wzorcowy prowadziły zajęcia oraz wywiązywały się w terminie ze wszystkich formalności

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie informacji o nowo powstałych grupach, wraz z listami uczestników na adres: moby@pzbad.pl

Jednocześnie przypominamy, iż kluby, który zalegają z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi wobec Polskiego Związku nie będą brane pod uwagę!


ROK 2019 - I EDYCJA


Powołania I Talent Camp

Informacja do klubów

Zaproszenie wakacyjne Mini campy

Lista uczestników - wzór

MTSF

Tabela do testu MTSF