Odszedł Zbigniew Wojciechowski

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 sierpnia 2022 roku zmarł Ś.P. Zbigniew Wojciechowski, działacz i pasjonat, od wielu lat związany z badmintonem. 

Były członek Zarządu Polskiego Związku Badmintona w latach 2013-2017, wieloletni Prezes Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Badmintona, Dyrektor Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach. Wyróżniało go ogromne zamiłowanie do sportu oraz zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju i popularyzacji dyscypliny.  

Zawsze aktywnie wspierał organizację turniejów i imprez badmintonowych w swoim regionie.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Polskiego Związku Badmintona