Aktualności

Oświadczenie

Polski Związek Badmintona oświadcza, że Uchwała Zarządu PZBad z dnia 25.10.2021 r. dotycząca ograniczeń COVID-19 na turniejach organizowanych w Polsce została podjęta mając na względzie dobro, bezpieczeństwo i zdrowie startujących zawodników, organizatorów oraz innych uczestników wydarzenia.

Decyzja o podjęciu niniejszej uchwały została poprzedzona analizą aktualnie obowiązujących zasad organizacji imprez sportowych na poziomie europejskim i światowym, przy zachowaniu minimalnych zagrożeń i konieczności wprowadzania zasad kwarantanny. Wymóg posiadania Unijnego Certyfikatu COVID potwierdzający pełne zaszczepienie przeciwko COVID-19 lub przedstawienie negatywnego wyniku testu antygenowego na 48h przed rozpoczęciem turnieju nie stanowi segregacji sanitarnej, nie ogranicza uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, daje natomiast możliwość udziału w turniejach organizowanych w bezpiecznym środowisku.