Aktualności

Polish Open 2021: zbliża się termin zgłoszeń

Przypominamy, że 23 lutego mija termin zgłoszeń do turnieju Polish Open 2021. Dodatkowo do 23 lutego do godz. 14 .00 na adres sekretariat@pzbad.pl można przesyłać zgłoszenia klubowe do Polskiego Związku Badmintona za pośrednictwem formularza Zgłoszenie klubowe na turnieju miedzynarodowym. Dodatkowo dla zawodników bez numeru BWF należy przesłać Wniosek o nadanie zawodnikowi numeru BWF.

Przypominamy, iż zgłoszenia będą zaakceptowane tylko od zawodników i klubów, którzy mają uregulowane wszystkie zobowiązania w stosunku do Polskiego Związku Badmintona.