Powołania na turniej Bahrain Para Badminton International 2024

 

 Polski Związek Badmintona powołuje niżej wymienionych zawodników:

  1. Oliwia Szmigiel,
  2. Daria Bujnicka

na turniej zagraniczny Bahrain Para Badminton International 2024, Bahrajn, Manama 19-26.05.2024 r.

PZBad pokrywa koszty ubezpieczenia, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem, wpisowego i biletów lotniczych.

Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, niezbędny sprzęt sportowy i sprzęt kadrowy.