Powołanie na turniej Garcarek Polish Open U15

Polski Związek Badmintona powołuje niżej wymienionych zawodników:

1. Jakub Piotrowski -KS Masovia Płock
2. Gabriel Piskorski – KS Masovia Płock

Sztab szkoleniowy:
1. Bożena Haracz
2. Katarzyna Krasowska

na turniej Garcarek Polish Open U15, Kępno w term. 27-30.06.2024 r.

PZBad pokrywa koszt: ubezpieczenia, wyżywienia, wpisowego, zakwaterowania oraz opieki trenerów podczas turnieju.

Transport pokrywa zawodnik/klub.

Zbiórka powołanych zawodników i trenerów w hotelu Adabed Hostel (Ul. Młyńska 22b, 63-600 Kępno) w dniu 27.06.2024 r. o godz. 19:00.

Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, niezbędnysprzęt sportowy oraz stroje reprezentacyjne.

Prosimy o potwierdzenie udziału w akcji szkoleniowej do 10.06.2024 r. do godz. 13:00 na adres mailowy: sekretariat@pzbad.pl

 

Finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

powołanie Kępno u15