Powołanie na turniej Bahrain Para Badminton International 2024

Polski Związek Badmintona powołuje niżej wymienionych zawodników:

  1. Oliwia Szmigiel
  2. Daria Bujnicka

na turniej zagraniczny Bahrain Para Badminton International 2024, Bahrajn, Manama 18-27.05.2024 r.

PZBad pokrywa koszty ubezpieczenia, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem, wpisowego i biletów lotniczych.

Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, niezbędny sprzęt sportowy i sprzęt kadrowy.

powołanie Bahrain 18-27.05.2024