Aktualności

PZBad wstrzymuje organizację turniejów oraz wyjazdy zawodników

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu po spotkaniu przedstawicieli wszystkich polskich związków sportowych dotyczącym zagrożeń rozprzestrzeniania się COVID-19 (koronawirusa), Polski Związek Badmintona wstrzymuje organizację wszystkich turniejów badmintonowych oraz wstrzymuje wyjazdy zawodników na turnieje zagraniczne.

W dniu dzisiejszym zostaną odwołane wszystkie dotychczasowe zgłoszenia zawodników do turniejów, jakie będą się odbywały w najbliższym okresie. Równocześnie Polski Związek Badmintona od dnia dzisiejszego nie będzie robił żadnych zgłoszeń do zawodów zagranicznych.

Wstrzymanie jest bezterminowe do czasu ogłoszenia przez Ministerstwo Sportu decyzji o wznowieniu możliwości organizacji zawodów i wyjazdów na zawody poza granice kraju.