INSTRUKCJA DLA ORGANIZATORÓW TURNIEJÓW POZA KALENDARZEM PZBAD

Używanie licencji programu Tournament Planner przez Organizatorów turniejów publikowanych na stronie pzbad.tournamentsoftware.com jest odpłatne:

dla turniejów organizowanych w roku 2022 – 50zł za turniej (prosimy o uzupełnienie brakujących wpłat na konto Polskiego Związku Badmintona 46 1090 1014 0000 0001 0795 0017 )

dla turniejów od 1 stycznia 2023:

100zł/turniej – dla turniejów do 100 osób

150zł/turniej – dla turniejów powyżej 100 osób

Opłata nie dotyczy:

– turniejów klasyfikacyjnych Elity, Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych
– turniejów akademickich – turniejów dla dzieci, na których Organizator nie pobiera opłat startowych (wpisowego)

Pod logo „Polski Związek Badmintona” będą publikowane wyłącznie turnieje z kalendarza PZBad.
Pozostałe turnieje będą publikowane pod logo „Polski Badminton”

Wpłaty za turnieje prosimy dokonywać na konto Polski Badminton

76 1090 1014 0000 0001 5115 6090

W tytule podając datę i nazwę turnieju oraz NIP do faktury.

Brak NIP = faktura imienna.

Dane do faktury proszę przesyłać na t.rogowski@pzbad.pl

Brak wymaganej wpłaty w ciągu 7 dni od zakończenia turnieju będzie skutkowało USUNIĘCIEM turnieju ze strony.