Aktualności

Zapraszamy na Kurs Instruktora Badmintona w Olsztynie!

Instytut Edukacji i Sportu w Olsztynie zaprasza wszystkich na Kurs Instruktora Badmintona, który odbędzie się w dniach 14 marca – 18 kwietnia 2020. Uczestnicy kursu odbędą w tym czasie cztery spotkania, a na piątym odbędzie się egzamin końcowy.

Miejsce realizacji kursu:
Olsztyn
Termin kursu:
14.03- 18.04.2020 r.

Terminy zjazdów*:
14-15.03.2020 r.
21-22.03.2020 r.
28-29.03.2020 r.
4-5.04.2020 r.
18.04.2020 r. – egzamin końcowy

Cena kursu:
1450 zł

Cena kursu zawiera:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Egzaminy
  • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, legitymacja)
  • Ubezpieczenie NNW uczestników

Kursy organizowane będą po zebraniu się minimalnej liczby uczestników – 15 osób.

*Z przyczyn niezależnych od organizatora terminy mogą ulec zmianie.

Wymagane dokumenty:

Do formularza zgłoszeniowego (przesłanego e-mailem lub drogą pocztową najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu) należy dołączyć:

 1. Potwierdzenie wpłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 zł. Opłata jest wliczana w kwotę ogólną kursu. Wpłat proszę dokonywać w biurze Instytutu bądź na konto: Instytut Edukacji i Sportu, Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 5291 3450, tytułem: nazwa kursu + imię i nazwisko
 2. Kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia (np. kserokopia świadectwa, dyplomu ukończenia szkoły wyższej). Nie akceptujemy zdjęć dokumentów! W przypadku posługiwania się innym nazwiskiem, niż te które widnieje na dokumencie, należy również dostarczyć kserokopię dowodu osobistego.
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia – Załącznik 1 do formularza (wypełniony i podpisany odręcznie) lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza sportowego lub I-go kontaktu). Honorowane są również: ksero aktualnych badań lekarskich z pracy (dotyczy tylko nauczycieli wychowania fizycznego) lub aktualna książeczka zdrowia sportowca.
 4. 2 zdjęcia legitymacyjne na jasnym tle (3,5 cm x 4,5 cm)
 5. Odręcznie podpisany regulamin kursów, warsztatów i szkoleń realizowanych w Instytucie Edukacji i Sportu – Załącznik 2 do formularza oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik 3.

Warunki uczestnictwa:
• wiek – minimum 18 lat
• minimum wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna)
• dobry stan zdrowia

Program kursu obejmuje m.in. :
• Dobór i selekcja w badmintonie
• Rola i zadania instruktora w procesie treningu zawodników
• Roczny cykl szkolenia w badmintonie
• Zabawy i gry stosowane w nauczaniu techniki gry w badmintona
• Technika i metodyka nauczania gry początkujących zawodników
• Metodyka nauczania uderzeń
• Metodyka nauczania serwisu i returnu
• Nauczanie naskoku
• Nauka rozgrywania lotek
• Taktyka gry w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej
• Minibadminton – zasady gry, organizacja i współzawodnictwo

Informacje dodatkowe:

 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata opłaty
  manipulacyjnej,
  • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za kurs,
  • wszelkie szczegółowe informacje dotyczące kursu przekazywane są
  telefonicznie i e-mailowo ,
  • kursanci objęci są ubezpieczeniem NNW na czas trwania kursu.