Aktualności


Zarząd Polskiego Związku Badmintona ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZBad.

Opis stanowiska:
Kierownik Wyszkolenia odpowiada za organizację pracy w zakresie spraw szkoleniowych, koordynowanie kadr narodowych, współpracę z SMS-ami i OSSM-ami, klubami, trenerami, w tym przede wszystkim za planowanie i realizację zadań szkoleniowych.

Więcej pod poniższym linkiem:
KONKURS NA KIEROWNIKA WYSZKOLENIA

Aplikacje prosimy kierować osobiście lub na adres sekretariat@pzbad.pl do dnia 31.01.2023

Polski Związek Badmintona poszukuje kandydatki / kandydata na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-biurowych.

Szczegóły pod poniższym linkiem:
REKRUTACJA NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Prosimy o wysyłanie swojego CV na adres mailowy: sekretariat@pzbad.pl; m.koszewska@pzbad.pl
Jak również o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie i w przyszłości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018. Poz. 1000).”