Aktualności

IMPMM w Głubczycach. Impreza bez udziału publiczności

Organizator IMPMM w Głubczycach LKS Technik Głubczyce informuje, że Mistrzostwa odbędą się w zaplanowanym terminie w dniach 01-04 października 2020 roku.W związku z tym, że powiat Głubczycki znalazł się w strefie czerwonej, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia zawody sportowe mogą zostać przeprowadzone w/w strefie, ale bez udziału publiczności. Informujemy więc że, IMPMM w Głubczycach zostaną rozegrane bez udziału publiczności.

Jednocześnie, stosując się do dalszych wytycznych GIS , MZ i PZBad dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników Mistrzostw zdecydowaliśmy się na dodatkowe kroki  polegające na:

– zapewnieniu przeprowadzenie transmisji internetowej z Mistrzostw tak, aby każda zainteresowana osoba mogła śledzić  zmagania zawodników w internecie,

– wypełnieniu przez każdy klub formularza „wykazu osób towarzyszących uczestnikom zawodów” i przesłania formularza pocztą elektroniczną do organizatora lub dostarczenia go bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów

– wypełnieniu przez każdego uczestnika  Mistrzostw „Kwitariusza -ankiety uczestnika zawodów na COVID -19” o stanie swojego zdrowia  i przesłania ankiety pocztą elektroniczną do organizatora lub dostarczenia ankiety osobiście przed rozpoczęciem zawodów.

– przy wejściu na halę sportową przed rozpoczęciem zawodów każdego dnia zawodów są obowiązkowe maseczki

– przy wejściu na halę sportową przed rozpoczęciem zawodów każdego dnia zawodów będzie dokonywany każdemu uczestnikowi  zawodów pomiar temperatury ciała.

– każdy uczestnik zawodów po zmierzeniu temperatury ciała otrzyma kolorową opaskę, która umożliwi identyfikację w poruszaniu się po obiekcie hali sportowej

– w trakcie Mistrzostw wymagane jest zachowanie dystansu społecznego na całym obiekcie hali sportowej

– umiejscowieniu wewnątrz obiektu punktów umożliwiających dezynfekcję rąk środkami dezynfekującymi,

– w trakcie Mistrzostw wymagana jest konieczność dezynfekcji rąk

 

Przypominamy , iż w strefie czerwonej  obowiązkowe jest noszenie maseczki w całej przestrzeni publicznej. W związku z dużą ilością zgłoszonych zawodników i dokonywaniem pomiaru temperatury ciała każdemu uczestnikowi zawodów przy wejściu na halę sportową organizator prosi wszystkich o cierpliwośc i wyrozumiałość.