Aktualności

Od piątku OOM. Szczegóły turnieju w Łęcznej

Polski Związek Badmintona przedstawia szczegóły organizacyjne Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży), które odbędą się w dniach 25-27 września 2020 w Łęcznej. Transmisja ze wszystkich kortów odbędzie się na kanale YouTube Badminton Polska.

24.09.2020 r. (czwartek)

16:00 – 22:00 przyjazd i akredytacja

16:00 – 22:00 weryfikacja zawodników

20:00 – 21:00 konferencja techniczna

25.09.2020 r. (piątek)

09:00 – 13:00 gry eliminacyjne

13:00 – 14:00 ceremonia otwarcie zawodów

14:00 – 21:00 gry eliminacyjne

26.09.2020 r. (sobota)

09:00 – 14:00 gry ćwierćfinałowe

15:00 – 19.00 gry półfinałowe

27.09.2020 r. (niedziela)

10:00 – 14:00 gry finałowe

14:00 zakończenie zawodów i dekoracje

1. Organizator :

– Lubelska Unia Sportu

– Środkowo Wschodni Wojewódzki Związek Badmintona

– Urząd Miasta Łęczna

2. Cel zawodów :

– wyłonienie medalistów IMPJM (OOM),

– popularyzacja badmintona,

– kształtowanie i wyrabianie nawyków uprawiania ćwiczeń sportowych,

– zaszczepienie zasad sportowej rywalizacji,

– integracja środowisk uprawiających tą dyscyplinę sportu

3. Termin i miejsce:

–  25 – 27.09.2020r.

– Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej ul. Jaśminowa 6.

– Biuro zawodów przy Hali Sportowej SP 4 w Łęcznej ul. Jaśminowa 6.

– Miejsce akredytacji przy Hali Sportowej SP 4 w Łęcznej ul. Jaśminowa 6.

4. Boiska:

– ilość boisk (4 korty badmintonowe – wykładzina antypoślizgowa)

5. Zasięg:

– krajowy

6. Kategorie wiekowe:

 – junior młodszy (ur. w  latach 2004-2003)

7. System rozgrywek:

– gry pojedyncze i gry podwójne rozgrywane są systemem pucharowym. Gry do 2-ch wygranych setów do 21 zgodnie z przepisami PZBad. Zawodnik może startować tylko w dwóch grach.

– rozstawienie w pierwszej kolejności wg  aktualnej listy BEC w grach pojedynczych i podwójnych (do 25 miejsca) a następnie wg listy klasyfikacyjnej PZBad danej kategorii wiekowej z uwzględnieniem województwa i przynależności klubowej.

8. Ramowy program minutowy:

– 24.09.2020 (czwartek)

godz. 16.00 – rejestracja ekip w biurze zawodów

godz. 21.00 – odprawa techniczna trenerów

 – 25.09.2020 (piątek)

godz. 09.00 – początek gier

godz. 13.00 – uroczyste otwarcie

godz. 14.00 – dalsze gry

– 26.09.2020 (sobota)

godz. 09.00 – ćwierćfinały

godz. 15.00 – półfinały

27.09.2020 (niedziela)

godz. 10.00 – finały

godz. 14.00 – uroczysta dekoracja

9. Pula nagród: – medale dyplomy za miejsca od 1-4 oraz nagrody stosowne do możliwości organizatora

10. Sędzia Główny – Piotr Skrzek nr licencji # 148, Zastępca Sędziego Głównego – Marek Krawczyk #314

11. Zgłoszenia do gry:

– na adres PZBad wgir@pzbad.pl w kopii umieszczając adres m.idzikowski@pzbad.pl do 28.08.2020 r. Publikacja listy zakwalifikowanych na witrynie internetowej PZBad  najpóźniej do 05.09.2020 r.

Zawodnicy, którzy nie zakwalifikują się do turnieju głównego dodatkowo muszą zgłosić się do Eliminacji Międzywojewódzkich OOM. Przydział województw do eliminacji w Regulaminie Sportowym PZBad.

– druki list meldunkowych i zgłoszeniowych oraz COVID dostępne na stronie www.oomlubelskie2020.pl pliki do pobrania.

Przesłanie druków zgodnie z regulaminem na w/w stronie Listy meldunkowe na adres lus@lus.org.pl .

12. Losowanie i program zawodów:

– losowanie wszystkich gier odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. w siedzibie PZBad

– plan gier zostanie opublikowany na stronie www.tournamentsoftware.com w dniu 22.09.2020 r.

13. Wpisowe: 

brak

14. Zawodnicy grający muszą posiadać ważną licencję ( rejestrację zawodnika oraz do wglądu sędziego głównego ważne badania lekarskie).

15. Wyżywienie:

– Śniadania w miejscach noclegowych, obiad i kolacja na hala sportowa.

16. Zakwaterowanie:

– Hotele i pensjonaty w Łęcznej i okolicach zgodnie z przydziałem.

17. Uwagi końcowe:

– sędzia główny jest odpowiedzialny za sprawny przebieg zawodów w zgodności z przyjętymi ustaleniami i przepisami PZBad oraz przekazanie wyników do PZBad oraz do MS,

– organizator nie odpowiada za stan zdrowia zawodników, zapewnia jedynie doraźną pomoc medyczną,

– organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,

–  zawodnicy powinni być obowiązkowo ubezpieczeni, 

–  w sprawach spornych decyzje podejmuje sędzia główny zgodnie z przepisami PZBad.

– lotki do gry zapewnia organizator – Victor SERVICE.

– zawody zostaną rozegrane zgodnie z wytycznymi PZBad w sprawie warunkami organizacji zawodów badmintona w Polsce ze względu na COVID 19.

Koordynator zawodów z ramienia UM Łęczna – Grzegorz Kuczyński tel. 81 535 86 04

Osoba odpowiedzialna za organizację – Tomasz Kamiński tel. 603 873 388