Aktualności

Informacja o wyborze oferty dot. usługi dostawy sprzętu sportowego

Polski Związek Badmintona informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę na usługę dostawy sprzętu sportowego ofertę złożyli następujący wykonawcy:
a. VEKTOR MEDIA Grzegorz Melion; ul. Przasnyska 6b; 01-756 Warszawa (Przedstawiciel firmy Yonex na Polskę)
b. AB Sport Spółka z o.o. ul. Stawki 40; 01-040 Warszawa (Przedstawiciel firmy Maxx na Polskę)

Informujemy, że została wybrana oferta firmy:
AB Sport sp. z o.o.
Ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Przedstawiona oferta jest najkorzystniejsza cenowo.

Informacja-o-wyborze-oferty (2)

Wynik-informacja-o-wyborze-oferty (1)