Aktualności

Konkurs na Sekretarza Generalnego

Polski Związek Badmintona ogłasza konkurs na Sekretarza Generalnego.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji (CV) oraz wymaganej dokumentacji (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZBad”) bezpośrednio do biura PZBad lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@pzbad.pl lub poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu dokumentów do biura PZBad) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2021 roku.

PZBad przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZBad zastrzega sobie prawo do odwołaniakonkursu.

Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZBad do 10 września 2021

OGŁOSZENIE  KONKURSOWE