Powołania na turniej Kazahstan International

Polski Związek Badmintona powołuje niżej wymienionych zawodników:


1. Wiktoria Dąbczyńska – UKS Hubal Białystok


na turniej Kazahstan International, Astana w term. 02-06.04.2024 r.


PZBad pokrywa koszt: ubezpieczenia, diet, wpisowego oraz transportu na trasie miejsce
zbiórki – miejsce turnieju – miejsce zbiórki.


Zawodniczka musi posiadać aktualne badania lekarskie, certyfikat antydopingowy, niezbędny
sprzęt sportowy oraz stroje reprezentacyjne.

 

POWOŁANIA