Powołanie na turniej YONEX Dutch Junior International 2024

Polski Związek Badmintona powołuje niżej wymienionych zawodników:

1. Mateusz Golas – ABRM Warszawa
2. Kinga Stokfisz – UKS Unia Bieruń


Sztab szkoleniowy:
Bartosz Markiewicz


na turniej YONEX Dutch Junior International 2024, Harlem, Niderlandy w term. 27.02-
03.03.2024 r.


PZBad pokrywa koszt: ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia/diet, wpisowego oraz 
opieki trenera podczas turnieju.


Zbiórka powołanych zawodników i trenera na lotnisku Chopina w dniu 27.02.2024 r. o godz. 
09:30.


Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, certyfikat antydopingowy, niezbędny
sprzęt sportowy oraz stroje reprezentacyjne.

POWOŁANIE