Polski Związek Badmintona przedłuża termin składania ofert konkursowych na stanowisko kierownika wyszkolenia do dnia 23 czerwca 2022 r. do godz. 17.00.  Składanie ofert możliwe jest osobiście w siedzibie PZBad, drogą mailową na adres sekretariat@pzbad.pl lub drogą pocztową na adres PZBad, 01-943 Warszawa, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 2.  

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZBad zaopiniuje złożone oferty 24.06.2022 r. 

Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28.06.2022 r.