Aktualności

Roczny Zjazd Delegatów 2020 oraz Sprawozdanie Finansowe

Zarząd Polskiego Związku Badmintona informuje, iż Roczny Zjazd Zwyczajny Delegatów odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 roku. Ze Względu na sytuację pandemiczną Zjazd odbędzie się w trybie zdalnym. Dokładna instrukcja postępowania w celu dołączenia zdalnego do Zjazdu oraz godzina rozpoczęcia Zjazdu zostanie podana na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia.

 

Porządek obrad Rocznego Zjazdu Delegatów

15 grudnia 2020

 1. Otwarcie
 2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Uchwalenie Regulaminu Obrad
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (ewentualnie innych potrzebnych)
 6. Sprawozdanie Finansowe za rok 2019
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 1 grudnia 2019 – 30 listopada 2020
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocności obrad
 10. Dyskusja
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2019
 12. Inne sprawy zgłoszone
 13. Zamknięcie

Poniżej publikujemy oficjalne pismo dotyczące zjazdu oraz załączniki sprawozdania finansowego za 2019 rok. Informacje zostały dodatkowo umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych.