Uchwała Nr 5,6,7,8,9 – Zarządu Polskiego Związku Badmintona.

 

05/2024/XIV
UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA
z dnia 28.01 2024
dotycząca dopłat zawodników do turnieju NDSF Royal Cliff Beach BWF Para Badminton World
Championships 2024
§ 1
Zarząd Polskiego Związku Badmintona, działając na podstawie § 30 pkt. 18 Statutu PZBad,
uchwala co następuje:
1. Zawodnicy Kadry Narodowej powołani na turniej NDSF Royal Cliff Beach BWF Para
Badminton World Championships 2024 są zobowiązani dopłacić 3 000,00 zł (od osoby)
w celu pokrycia kosztów związanych z wyjazdem na ww turniej
2. PZBad przeznaczył na wyjazd Kadry, Trenera i Fizjoterapeuty na ww. turniej
100 000,00 zł (łącznie 7 osób) – dopłaty od zawodników mają pokryć brakujące środki
na sfinansowanie całego wyjazdu.
§ 2
Uchwałę podjęto w drodze mailowej, zgodnie z § 5, ust. 2 Regulaminu organizacji
funkcjonowania Zarządu PZBad.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowali:
Katarzyna Ziębik
Arkadiusz Kawecki
Marek Krawczyk
Marek Krajewski
Lech Szargiej


Oddali głosy za: 5
Oddali głosy przeciw: 0

06/2024/XIV
UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA
z dnia 28.01.2024
dotycząca powołania zawodników do OSSM na I półrocze 2024
Zarząd Polskiego Związku Badmintona, działając na podstawie § 30 pkt. 18 Statutu PZBad,
uchwala co następuje:
§ 1
Zarząd PZBad zatwierdza skład OSSM na I półrocze 2024 r. w następujących podziałach,
zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:
1. OSSM Warszawa
2. OSSM Białystok
3. OSSM Bieruń
§ 2
Uchwałę podjęto w drodze mailowej, zgodnie z § 5, ust. 2 Regulaminu organizacji
funkcjonowania Zarządu PZBad.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Głosowali:
Katarzyna Ziębik
Arkadiusz Kawecki
Marek Krawczyk
Marek Krajewski
Lech Szargiej


Oddali głosy za: 5
Oddali głosy przeciw: 0

 

7/2024/XIV

UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA
z dnia 28.01.2024
Dotycząca:
Zatwierdzenia Regulaminu Sportowego Polskiego Związku Badmintona
§1
Zarząd Polskiego Związku Badmintona, działając na podstawie § 30 Statutu PZBad zatwierdza
Regulamin Sportowy PZBad stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwałę podjęto jednogłośnie w drodze mailowej, zgodnie z §5, ust.2 Regulaminu organizacji
i funkcjonowania Zarządu PZBad.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowali:
Katarzyna Ziębik
Arkadiusz Kawecki
Marek Krawczyk
Marek Krajewski
Lech Szargiej


Oddali głosy za: 5
Oddali głosy przeciw: 0

 

08/2024/XIV

UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA
z dnia 28.01.2024
W sprawie usunięcia i przyjęcia członkostwa zwyczajnego
Zarząd Polskiego Związku Badmintona, działając na podstawie § 30 Statutu tekst jednolity z
dnia 18.09.2021 r., uchwala co następuje:
§ 1
Zarząd PZBad przyjmuje z dniem 23.01.2024 w poczet członków zwyczajnych:
Uczniowski Klub Sportowy SMECZ Choszczno, ul.Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno
,Wymieniony podmiot złożył wymaganą dokumentację.
§ 2
Uchwałę podjęto w drodze mailowej, zgodnie z § 5, ust. 2 Regulaminu organizacji i
funkcjonowania Zarządu PZBad.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowali:
Katarzyna Ziębik
Arkadiusz Kawecki
Marek Krawczyk
Marek Krajewski
Lech Szargiej


Oddali głosy za: 5
Oddali głosy przeciw: 0

09/2024/XIV
UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA
z dnia 28.01 2024
dotycząca powołania zawodników Trenerów KN na I półrocze 2024
Zarząd Polskiego Związku Badmintona, działając na podstawie § 30 pkt. 18 Statutu PZBad,
uchwala co następuje:
§ 1
Zarząd PZBad zatwierdza skład Trenerów KN na I półrocze 2024 r. w następujących
podziałach, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:
1. Trenerzy KN Elity
2. Trenerzy KN U23
3. Trenerzy KN U17
4. Trenerzy KN U15
5. Fizjoterapeuta KN
6. Trener przygotowania Motorycznego KN
7. Trenerzy OSSM Warszawa, Bieruń, Białystok
§ 2
Uchwałę podjęto w drodze mailowej, zgodnie z § 5, ust. 2 Regulaminu organizacji
funkcjonowania Zarządu PZBad.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowali:
Katarzyna Ziębik
Arkadiusz Kawecki
Marek Krawczyk
Marek Krajewski
Lech Szargiej


Oddali głosy za: 5
Oddali głosy przeciw: 0