Aktualności

Kurs na trenera badmintona poziom 2 – klasa 2

Zachodniopomorska Akademia Badmintona wraz z jednostką regulaminowa Zachodniopomorskiego Związku Badmintona organizują kurs na trenera badmintona poziomu 2 – klasy 2

 

Program kursu daje szanse zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych trenera badmintona:

a) na poziomie wyższym niż podstawowy,
b) umożliwiających samodzielną twórczą pracę szkoleniową na poziomie międzynarodowym.

Absolwent (-ka) kursu ma prawo do:
– wykonywania zawodu trenera badmintona, w szczególności na samodzielnym stanowisku,

– zdobywanie kolejnych wyższych stopni tytułów trenerskich.

Kurs odbędzie się w 2-ch zjazdach zasadniczych:
– 1-szy zjazd w dniach 02 – 08 sierpnia 2021 r. ,

– 2-gi zjazd w dniach 21 – 27 sierpnia 2021 r.,oraz w 1-nym zjeździe dodatkowym (maksymalnie 6-dniowym) dla kandydatów na trenera klasy 2 (termin zostanie podany, po wysłuchaniu opinii zainteresowanych, przed zakończeniem zjazdu nr 2).

Termin zgłoszeń na kurs – do 18 lipca 2021 r. włącznie.

 

PROGRAM KURSU , FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz INFORMACJE OGÓLNE można pobrać  TUTAJ