Komunikat PZBad dot. licencji

W związku z wieloma pytaniami odnośnie legalnego wykorzystania licencji do systemu Tournament, chcemy poinformować iż legalnie i bezpłatnie mogą korzystać z licencji organizatorzy turniejów klasyfikowanych w PZBad, akademickich i seniorskich.