14 kwietnia 2020

Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego (akt.)

Polski Związek Badmintona informuje o konkursie otwartym na stanowisko Dyrektora Sportowego. Niestety procedura musi zostać powtórzona z uwagi na błąd formalny. Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji (CV) oraz wymaganej dokumentacji bezpośrednio do biura PZBad lub za pośrednictwem poczty do 21 lutego 2020. Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZBad w dniu 28 lutego 2020.